ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Δυνάμει της από 25/06/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και με βάση τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184 Ν 4548/2018, πρέπει να γίνει η ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων μετοχών και οι κάτοχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων». Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της εταιρίας ή άλλοι δικαιούχοι που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών όπως μεταβούν στα γραφεία της εταιρίας Κ Παλαιολόγου 139 Σπάρτη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00πμ-14:00μμ στα γραφεία του  υπευθύνου  Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου  Παντάζου Ηλία  τηλ 2731089510, email: info@molonlave.com.gr έως τις 31/12/2019 προκειμένου :

1.         Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν. Σημειώνεται ότι θα γίνεται έλεγχος των στοιχείων των τίτλων με τις παραστάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις

2.         Να εγγραφούν στο « Βιβλίο Μετόχων», δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας , που από την Νομοθεσία απαιτούνται και να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής , ώστε να παραλάβουν μετά την έκδοση τους αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους.

3.         Οι τίτλοι των ανωνύμων μετοχών θα ακυρωθούν και οι μέτοχοι θα παραλάβουν με βάση τα στοιχεία εγγραφής τους στο βιβλίο μετόχων αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους που θα ενσωματώνουν τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 

ΡΗΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Πίσω στα αρχείο Νέων/Ανακοινώσεων
2011-2014 © OLIPOINT. All rights reserved
Design by CANTALOOP