Ποιοι Είμαστε

Το olipoint.gr είναι "μια ομάδα ανθρώπων που έχει ως στόχο να αναδείξει τον παραγωγό και τον τόπο του και
να τον φέρει σε απ ευθείας επαφή με τον καταναλωτή με εύκολο και γρήγορο τρόπο". 


Τι κάνει το olipoint.gr;

  • Εγγυάται για την ταυτότητα και τον τρόπο παραγωγής των ανθρώπων του.
  • Δίνει κίνητρο στους παραγωγούς του να παραμείνουν στο χωριό τους και να συνεχίσουν να παράγουν.
  • Συμμετέχει στον τρόπο παραγωγής με συνεχής εκπαιδεύσεις και ελέγχους ποιότητας.
  • Επιστρέφει μέρος της παραγόμενης υπεραξίας στον παραγωγό του για δαπάνες ποιότητας και αειφορίας.

Γιατί olipoint.gr;

Για τον καταναλωτή το olipoint.gr είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος να προμηθεύεται το λάδι του από επώνυμο,
πιστοποιημένο και εκπαιδευμένο σε ορθές καλλιεργητικές πρακτικές παραγωγό με όλες τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας. 

Για τον παραγωγό το olipoint.gr είναι ένας τρόπος να φτάνει το λάδι του σε όλη την Ελλάδα χωρίς να χάνει τη ταυτότητά
του και μια δικαίωση του κόπου του που μπορεί να σας συστήνεται. 

ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΜΗ ΨΑΧΝΕΙΣ ΑΛΛΟΥ!
2011-2014 © OLIPOINT. All rights reserved
Design by CANTALOOP